Wat is Happietaria?

Happietaria is een tijdelijk restaurant voor een goed doel, vanuit het niets opgezet door studentenvrijwilligers. Organiserende teams zijn ruim een half jaar tot een jaar bezig met de voorbereidingen voor de actie die 3 tot 5 weken duurt.
Naast het zich verdiepen in de ontwikkelingsprojecten die binnen hun actie centraal staan, staan de teams voor de taak voldoende sponsoring binnen te halen, een pand te vinden, vergunningen te regelen, PR te maken en alles wat daarbij komt kijken.

Binnen de Happietaria restaurants wordt een thema op gebied van ontwikkelingssamenwerking centraal gesteld, waar ook de opbrengst naar toe zal gaan. Happietaria is een actie van Tear. Naast projecten van Tear staan er ook projecten van andere organisaties centraal.
Uiteraard is iedereen van harte welkom om een hapje te komen eten. Waardeer je het initiatief? Geef dan een gift. De hele opbrengst en alle giften gaan naar de projecten en organisaties die onder de aandacht gebracht worden in het Happietaria.

Organisatie

Happietaria’s worden georganiseerd door studenten, meestal verbonden aan één van de vele christelijke studentenverenigingen. In een Happietariaproject werken veel studenten van verschillende verenigingen samen.
Tear begeleidt en ondersteunt de teams die het Happietaria organiseren, zogenaamde Happietaria Management Team’s (HMT), op het gebied van kwaliteit, organisatie en bewustwording.
In een Happietaria werkt iedereen vrijwillig. Sinds 1993 hebben er in Nederland 20.000 jongeren meegewerkt en hebben meer dan 100.000 mensen een bezoek gebracht één van onze restaurants!

Happietaria Management Team Tilburg

Aan de grondslag van Happietaria Tilburg staat een kernteam, die alle verantwoordelijkheden heeft opgesplitst in verschillende functies. Dit is het Happietaria Management Team (HMT). Elk lid van dit team, is voorzitter van een commissie die hoort bij zijn of haar functie. Iedere commissie gaat actief aan de slag gaat om de betreffende taken goed te laten verlopen.

Maarten Fieret

Voorzitter

Anmara Brandsma

Keuken

Thomas Nauta

Inkoop en Sponsoring

Jolien van Beveren

Medewerkers

Sjoerd de Jong

Penningmeester/Juridisch

Collin Tolhoek

Pand

Bram van Vugt

PR en Bewustwording