Goede doel

Bijenproject Oeganda

De opbrengst van Happietaria Tilburg is bestemd voor het goede doel. Dit jaar is gekozen voor MIVA. MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Pioniers zijn mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Zij durven het voortouw te nemen en zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Een van deze pioniers is Maitia.

In Oeganda leeft 37% onder de armoedegrens. In dit land strijdt Pionier Matia voor zelfredzaamheid van gemeenschappen. Dit doet hij door trainingen te geven aan imkers zodat zij hun honingproductie kunnen verhogen en grotere afzetmarkten aan kunnen boren.

Imkerijen hebben weinig grond nodig. Tezamen met het gunstige klimaat in Oeganda maakt dit honing tot een aantrekkelijke exploitatieproduct. Op deze manier kan de lokale gemeenschap uit de armoede ontsnappen. Matia vraagt aan MIVA een auto ter waarde van € 15.000. Deze auto is cruciaal om de imkers in de afgelegen gebieden te bereiken en materialen mee te kunnen nemen. Door de auto kunnen imkerijen beter bereikt worden wat de impact van het werk aanzienlijk verhoogt.

Vanuit de centrale vestiging in Kiyunga worden de imkers regelmatig bezocht door vakinhoudelijke trainers en supervisors. De trainers en supervisors ondersteunen de imkers in hun werk en nemen materialen mee. Zo worden volle kasten met honingraten omgeruild voor nieuwe. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gewonnen honing centraal wordt geslingerd en verwerkt tot een gecertificeerd marktproduct om de kwaliteit te kunnen garanderen. Hierbij zijn ze afhankelijk van degelijk beschikbaar vervoer. Het wegennetwerk is slecht ontwikkeld en bestaat veelal uit zandwegen met diepe kuilen. Tijdens het regenseizoen zijn de locaties nauwelijks goed te bereiken.

KOSTEN VOOR EEN AUTO
De coöperatie van St. NoaH Mawaggali heeft bij MIVA een aanvraag ingediend voor een tweedehands Toyota Hiluxe. De coöperatie zit nog in een pioniersfase waardoor een nieuwe auto te veel druk op de organisatie zou geven. Deze auto is cruciaal om de imkers in de afgelegen gebieden te bereiken en materialen mee te kunnen nemen. De auto zal met name bijdragen aan een aanzienlijke verhoging van de impact van het werk en het beter en sneller

bereiken van de imkerijen. Het bestuur van MIVA heeft de aanvraag van de coöperatie van St. Noah Mawaggali goedgekeurd voor een bedrag van € 15.000, 75% van het aankoopbedrag van de auto. De coöperatie draagt zelf zorg voor de overige 25% van de aanschafkosten. Happietaria zal voor € 10.000 bijdragen aan dit project.

Opgehaald

120

Percentage opgehaald

555

Totaal aantal mensen gegeten

50

Totaal aantal vrijwillgers