Goede doel

Goede doel

 

De opbrengst van Happietaria Tilburg is bestemd voor het goede doel. Dit jaar is gekozen voor MIVA. MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Pioniers zijn mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. Logo MIVA Zij durven het voortouw te nemen en zetten zich in voor kansarme bevolkingsgroepen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Een van deze pioniers is Joseph.

Joseph

Joseph zet zich in voor onderwijs voor de allerarmsten. Als kind liep Joseph weg van huis. De broeders die hem opvingen lieten hem inzien hoe belangrijk onderwijs is voor een kans op een betere toekomst. Nu, jaren later, heeft Joseph een centrum waar honderd kinderen van zes tot veertien jaar worden opgevangen en basisonderwijs krijgen. Deze kinderen leefden op straat of in de arme bergvolkeren. Daarnaast vangt Joseph ook kinderen op die vroeger op de vuilnisbelt werkten.

Met een oude schoolbus worden de kinderen in de vakanties thuisgebracht en na de vakanties weer opgehaald. De kinderen kunnen zonder deze bus niet naar huis en school, daarvoor is het te gevaarlijk in de sloppenwijken. Daarnaast dient deze schoolbus ook voor het opsporen van kinderen.

Helaas is de bus helemaal versleten en niet meer veilig. Joseph heeft daarom aan MIVA een nieuwe schoolbus gevraagd. Zo kan hij zijn werk voortzetten door nog meer kinderen op te vangen en hen een kans op een betere toekomst te geven.

Met ons restaurant gaan wij dus geld ophalen voor een nieuwe schoolbus voor Joseph. Wilt u ons hierbij helpen? Dit kan allereerst natuurlijk door te komen eten! Wanneer u een gift wilt geven voor het oprichten van Happietaria Tilburg, kan dat ook.
Stort dan op NL27 RABO 0393 6112 13 ten name van Stichting Happy Gift onder vermelding van ‘Steun Happietaria Tilburg’.